Divisjoner

TELEMARKSMAGASINET

Telemark er eit fylke som strekkjer seg frå kystlina i sør og går gjennom by-område og flatbygder opp mot høgfjellet. Og det er dette spennet i geografien, i natur, i miljø og kultur som gjer Telemark til noko for seg sjølv, og som rettferdiggjer klisjeen Noreg i miniatyr.

Fylket er delt inn i til saman 18 kommunar. Telemarkmagasinet hentar stoff frå heile dette området. Her finn ein eit variert næringsliv og eit rikt kulturliv med ei interessant historie. Dette spennet i geografi, i natur, i miljø og kultur gjer Telemark til noko for seg sjølv, og som rettferdiggjer klisjeen Noreg i miniatyr.