OM OSS

Telemarkmagasinet blir gjeve ut på Notodden der layout og trykk blir gjort av Telemark Trykk. Redaktør er Aud Hyllseth.

Kvart nummer av magasinet inneheld eit variert utval av artiklar med illustrasjonar. Hovudvekta av artiklane blir skrivne av ein fast gjeng frilans-skribentar.

Sidan medarbeidarane er busette på ulike stader i Telemark, sikrar det både breidde og variasjon av emne til artiklane.

Magasinet blir distribuert til abonnentar, annonsørar, venterom og dessutan seld i laussal.